Privat
Företag

Terms & Conditions

1. InledningDet här är ett forum som medger dig som kund hos Hallon att få hjälp av andra kunder hos Hallon eller, om du vill, att hjälpa andra kunder med problem och tips som du vet svaret på. 

Följande villkor innehåller de rättigheter, skyldigheter och begränsningar som gäller för dig som användare när du använder Hallons forum (”Hallons forum”, ”forumet” eller ”webbplatsen”). Hallons forum är en mötesplats som Hallon (Hi3G Access AB, org.nr. 556593-4899, Box 320132, 104 25 Stockholm), har satt upp för att kunder ska kunna interagera med varandra och Hallon, för att få hjälp och tips. Alla hänvisningar till ”oss” eller ”vi” avser Hallon, hänvisningar till ”dig”, ”er”, ”användaren” eller ”du” avser dig som användare på Hallons forum.

Genom att registrera dig på Hallons forum godkänner du dessa användarvillkor, läs dem därför noggrant. Om du inte accepterar någon del av våra användarvillkor ska du omedelbart lämna webbplatsen då du genom att godkänna villkoren erkänner att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

Observera att vi kan uppdatera och ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad vid sådana villkorsändringar.

Hallon reserverar sig rätten att ta bort, redigera och begränsa innehåll utan att behöva redovisa meddela dig som användare och/eller redovisa ändringar som skett. En användare får inte lägga in någon information som omfattas av upphovsrätt på forumet.

Du kan maila oss med frågor eller klagomål på forum@hallon.se.

Information om personuppgifter återfinns längre ned på sidan.

2. Regler för dig att följa2.1 Minderåriga

För användare under 16 års ålder krävs tillstånd från vårdnadshavare för att få registrera sig. Vi rekommenderar att alla underårigas användning av Hallons forum görs under överinseende från vårdnadshavare.

2.2 Uppföranderegler för att posta innehåll

Vi vill att alla ska ha glädje av Hallons forum, men för att hålla den här sidan trevlig, säker och trygg, kom ihåg att detta är ett öppet forum för alla. Vi har därför några förhållningsregler och riktlinjer som vi ber alla våra 
medlemmar att följa.

Användare får inte använda andra språk än svenska eller engelska på forumet för att Hallon ska kunna besvara dina frågor och för att säkerställa att dina inlägg följer våra uppföranderegler.

Användare ska behandla varandra med respekt. Användare får inte skriva rasistiska, sexistiska, diskriminerande, hotande eller på annat sätt förolämpande kommentarer. Användare får inte heller använda grovt språk, skämta på ett olämpligt sätt eller på annat sätt trakassera andra användare.

Följande aktiviteter och beteenden är förbjudna på forumet, användare får inte:

 • lägga upp eller länka till pornografiskt eller annat kränkande innehåll,
 • hindra forumets funktionalitet genom att upprepade gånger placera samma text eller tecken i samma eller nya inlägg,
 • hindra forumets funktionalitet, webbplatsen och/eller andra datorer eller system som Hallon eller andra användare är innehavare av, sådana åtgärder innefattar men är inte begränsat till:
 • publicering, delning eller spridning av virus
 • hackning eller andra försök att få tillgång till datorer eller system i Hallons eller andra -användares ägo, eller
 • radering av filer på datorer eller system i hos Hallon eller hos andra användare
 • använda forumet för (kommersiella) ändamål som reklam eller försäljning av produkter eller tjänster, publicering av kommersiella meddelanden (spam), erbjudande av (interaktiva) spel eller reklam för andra chattforum eller webbplatser,
 • använda forumet för olagliga aktiviteter och handlingar, som exempelvis men inte begränsat till handel med droger, handel med eller distribution av (barn-)pornografi, handel med eller distribution av mp3-filer eller annan obehörig reproduktion av verk skyddade av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter,
 • använda forumet för att förtala eller kränka någons ära, vid negativa erfarenheter av ett företag eller person, håll ditt meddelande på ett generellt plan och avstå från att ange företagets eller personens namn och/eller personliga uppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress),
 • använda anonyma proxyservrar, så kallade anonymiserare eller öppna proxyer för att dölja din egen IP-adress,
 • ignorera eller inte följa instruktionerna från redaktörerna/moderatorerna,
 • använda någon annans identitet,
 • använda mer än ett användarnamn, och
 • bete sig på ett sätt som ger intryck av att han/hon är ansvarig för tillsynen av webbplatsen.

Om Hallon konstaterar att en användare agerar i strid med reglerna eller på annat sätt olagligt, kommer lämpliga åtgärder att vidtas. Hallon kan till exempel redigera eller ta bort meddelanden från en användare eller begära att användaren personligen ändrar eller raderar meddelandena. Hallon kan också tillfälligt eller permanent neka användarens åtkomst till webbplatsen (s.k. ban). Hallons beslut kan inte överklagas och är slutligt. 

De inlägg som finns på Hallons forum ska inte tolkas som att det utgör Hallons åsikter. Förslag, uttalanden eller åsikter som uttrycks av användare är dessa användares ansvar. 

2.3 Innan du skapar ett nytt ämne 

Innan du skapar ett nytt ämne ber vi dig att:

 • se om ämnet redan kommit upp tidigare och undvik att skapa dubbla ämnen,
 • skriva ditt inlägg i det relevanta forumet, det gör att informationen blir mycket enklare att hitta för alla andra,
 • tänk på vad du skriver, kom ihåg att det du skickar kommer att vara tillgängligt för hela forumet, och
 • för din egna säkerhet, kom ihåg att aldrig ange någon personlig information i dina inlägg, det inkluderar uppgifter som ditt telefonnummer, personnummer eller din plats.

Använd inte någon Hallon-logotyp eller varumärkesnamn som din avatar eller användarnamn eller försök på annat sätt att efterlikna en Hallon-anställd eller moderator när du skriver något i forumet.

3. Rapportera olämpligt innehållHjälp oss att hålla Hallons forum en vänlig miljö genom att rapportera olämplig aktivitet eller inlägg i forumet. Rapportering av olämpligt innehåll kan enkelt rapporteras med hjälp av att klicka på flaggan längst ner på varje inlägg när du är inloggad på forumet. Du kan alltid skicka ett e-postmeddelande till forum@hallon.se om du har synpunkter på inlägg.

4. Hallons ansvarHallon tar inte ansvar för:

 • skador på din enhet, mjuk- eller hårdvara eller förlust av data som resulterar från att du använder forumet,
 • dina eller andras eventuella förluster eller kostnader som orsakats på grund av Hallon att använt sin rätt till att moderera innehållet enligt dessa regler, eller
 • krav som ställs på dig från tredje parter.

Du ska hålla oss skadelösa för alla skador, ersättningar eller som drabbar oss med anledning av ditt missbruk av forumet eller informationen som framgår på forumet. Du får inte ge någon indikation att du har ett kommersiellt förhållande med oss eller att vi har rekommenderat eller stött något av dina inlägg på forumet.

4.1 Tillgänglighet

Vi tillhandahåller forumet till dig i befintligt skick (s.k. ”as is”) och vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi garanterar inte heller att forumet är fritt från fel eller brister. Det är ditt ansvar att alltid säkerställa att du är skyddad av adekvata antivirusprogram och/eller brandväggar på din enhet medan du använder webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt begränsa tillgången till hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi reserverar oss vidare från att göra förändringar i forumets struktur.

Det är ditt eget ansvar att läsa igenom och godkänna villkoren för tredje parts webbplatser och tjänster som används av oss i tillhandahållet av forumet. Du är härmed medveten om att vi inte tar ansvar för förluster eller skador som du lidit till följd av att du använder någon sådan tredje parts webbplatser eller tjänster.

5. Immateriella rättigheterÄganderätten till dina inlägg på forumet övergår inte till Hallon när du publiceras dessa. Genom att skicka, ladda upp, lägga in, skicka in eller ge oss inlägg och tillhörande bilder, illustrationer och annat material ger du Hallon, dess anknutna företag, en evig, royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv rättighet och licens att använda, anpassa, översätta, skapa derivatverk, kopiera, distribuera, sända, publicera, publicera, reproducera, redigera, översätta, omarbeta dina inlägg och använda dessa i sin marknadsföring. Ingen ersättning kommer att utges med avseende på användningen av dina bidrag. Hallon är inte skyldig att posta eller använda det material du lämnar in och kan ta bort eventuella inlägg när som helst enligt Hallons eget gottfinnande.

Alla immateriella rättigheter på denna webbplats och allt material eller innehåll som tillhandahålls eller tillhandahålls av Hallon på webbplatsen ska alltid vara Hallons eller Hallons licensgivares egendom.

De namn, bilder och logotyper som identifierar oss och våra dotterbolag, våra partners eller tredje partar och våra/deras produkter och tjänster som finns på webbplatsen är registrerade varumärken och får inte reproduceras eller användas på annat sätt av dig utan vårt uttryckliga tillstånd.

Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som att de implicit ger någon en licens eller en rätt att använda egendom skyddad av varumärkes-, patent-, designrättsligt- eller upphovsrättsligt skydd, oaktat om sådant skydd är givet till Hallon eller någon tredje part.Personuppgifter och cookiesHi3G Access AB, org. nr. 556593-4899, (”Hallon”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på Hallons forum. Hallon använder en underleverantör (inSided B.V., Singel 118, Amsterdam 1015 AE, Nederländerna) som är baserad inom EU för att tillhandahålla tjänsten, inga personuppgifter lämnar därför EU. Du loggar in med hjälp av dina uppgifter på Mina sidor (s.k. Single-Sign-On). Hos vår underleverantör lagras ett unikt ID som verifierar din inloggning på forumet, din användning av forumet, din e-postadress, ditt användarnamn på forumet och dina inlägg samt privata meddelanden du skickar och tar emot. Din mailadress visas inte för andra användare. Dina personuppgifter sparas hos oss och vår underleverantör till du avregistrerar dig som medlem.

Du har alltid rätt att dra tillbaka tidigare givna samtycken och avregistrera dig från forumet. Om du avregistrerar dig från forumet kommer dina inlägg att anonymiseras för att säkerställas att de trådar du diskuterat i behålls intakta.

Du har alltid rätt att begära ett utdrag av dina personuppgifter hos oss för att se vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att (i) administrera ditt konto, (ii) för att du ska kunna göra inlägg på forumet och (iii) för att vi ska kunna visa dessa för andra användare. Din information kan också användas för (iv) att verifiera din identitet, (v) för att skydda dig och andra användare mot bedrägerier. Se närmare om den lagliga grunden för behandling och hur du utnyttjar dina rättigheter på www.hallon.se/om-oss/integritetspolicy

Liksom de flesta webbplatser samlar vi in statistisk och annan analytisk information. Vi använder den här informationen från besökare i en aggregerad form för att få en bättre förståelse för var våra besökare kommer från och för att hjälpa oss att bättre utforma och utveckla forumet. Som ett led i insamling av statistisk använder vi "cookie"-teknik på forumet. En cookie är en liten bit text som sparas av din webbläsare på din dator, på begäran av vår server. Vi använder cookies för att spara dina personliga preferenser, generera statistik, för att följa de val du gör kring cookies och vi kan även, efter ditt samtycke, använda tredjeparts cookies kan använda cookies för att leverera visst innehåll på forumet. 

Du kan alltid blockera våra cookies via din webbläsare. Du kan också ta bort cookiefiler från din dator när du så vill. För att blockera eller ta bort cookies hänvisar vi till hjälpfunktioner som din webbläsare har. Observera att om du blockerar våra cookies, kan det påverka din användarvänlighet på webbplatsen. Om du inte accepterar några cookies kan vi tyvärr inte bereda dig tillgång till forumet alls. Se mer information om cookies här: www.hallon.se/om-oss/om-cookies