Besvarat

Byta abonnemang utomlands?

  • 23 september 2018
  • 1 svar
  • 424 visningar

Hej! :D

Jag är just nu i Tyskland och ska stanna här ett år pga studier, men undrar vad nackdelen är att ha kvar mitt svenska Hallon-abonnemang är?
Jag surfar inte för mer än 8 gig i månaden och som jag har förstått det så kostar samtalen här lika mycket som i sverige?

Mvh
Daniel Ellmén Millberg
icon

Bästa svar av Linnea 25 september 2018, 08:06

Hejsan @Daniel EM,Välkommen till forumet & tack för en bra fråga! 😊I och med att du kan använda ditt abonnemang med upp till 10 GB per kalendermånad fungerar det fint att använda ditt abonnemang inom EU/EES. Det finns dock en begränsning på 4 månader då våra abonnemang inte i grunden är till för att användas enbart för roaming, och om du klickar på "visa svar" nedan kan du läsa ett utdrag ur våra allmänna villkor på hur det fungerar.

6.9 För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. Hallon kan begära att du skriftligen styrker detta genom ex. folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis. Hallon har rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning av Roaming om hallon bedömer att ingivet underlag inte är tillräckligt.

I vissa abonnemang tillämpar Hallon en begränsning av hur stor volym Roamingdata inom EU/EES du får använda till ditt nationella pris. Volymen data Roaming motsvarar minst dubbelt så stor datavolym som den som erhålls om man delar det sammanlagda slutkundspriset, exklusive mervärdesskatt, med datavolymen för hela faktureringsperioden med den maximala grossistavgiften för reglerade dataroamingtjänster.

I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan Hallon komma att kontrollera ditt användarmönster. För att säkerställa att din användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader under vilken bland annat din konsumtion (ex. användning av Roaming och eventuell nationell inaktivitet kombinerad med Roaming) och din närvaro observeras. Om din användning av Hallon bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer Hallon att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att inom två veckor förändra ditt beteendemönster eller öka din nationella närvaro. Om ditt beteende inte förändras har Hallon rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning från det att du mottog meddelandet tills dess att Hallon bedömer att ditt beteendemönster är förändrat.

Det är inte tillåtet att återförsälja Tjänsterna till fysisk eller juridisk person som inte har sin normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinner sig i Sverige, om så sker har Hallon rätt att stänga av berörda abonnemang.
Om du åker hem med jämna mellanrum är detta dock ingenting som påverkar dig. 👍Jag hoppas du får ett fint år i Tyskland, ha det bäst!
Visa original

1 svar

Användarnivå 6
Emblem +8
Hejsan @Daniel EM,

Välkommen till forumet & tack för en bra fråga! 😊

I och med att du kan använda ditt abonnemang med upp till 10 GB per kalendermånad fungerar det fint att använda ditt abonnemang inom EU/EES. Det finns dock en begränsning på 4 månader då våra abonnemang inte i grunden är till för att användas enbart för roaming, och om du klickar på "visa svar" nedan kan du läsa ett utdrag ur våra allmänna villkor på hur det fungerar.
6.9 För att ha rätt att använda Roaming inom EU/EES ska du ha din normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinna dig i Sverige. Hallon kan begära att du skriftligen styrker detta genom ex. folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis. Hallon har rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning av Roaming om hallon bedömer att ingivet underlag inte är tillräckligt.
I vissa abonnemang tillämpar Hallon en begränsning av hur stor volym Roamingdata inom EU/EES du får använda till ditt nationella pris. Volymen data Roaming motsvarar minst dubbelt så stor datavolym som den som erhålls om man delar det sammanlagda slutkundspriset, exklusive mervärdesskatt, med datavolymen för hela faktureringsperioden med den maximala grossistavgiften för reglerade dataroamingtjänster.
I syfte att motverka missbruk och onormal användning av Roaming kan Hallon komma att kontrollera ditt användarmönster. För att säkerställa att din användning endast begränsas vid missbruk och onormal användning sker kontrollen över en tidsperiod om fyra månader under vilken bland annat din konsumtion (ex. användning av Roaming och eventuell nationell inaktivitet kombinerad med Roaming) och din närvaro observeras. Om din användning av Hallon bedöms vara ett missbruk eller onormal kommer Hallon att meddela dig detta samt informera dig om möjligheten att inom två veckor förändra ditt beteendemönster eller öka din nationella närvaro. Om ditt beteende inte förändras har Hallon rätt att ta ut en tilläggsavgift för din användning från det att du mottog meddelandet tills dess att Hallon bedömer att ditt beteendemönster är förändrat.
Det är inte tillåtet att återförsälja Tjänsterna till fysisk eller juridisk person som inte har sin normala hemvist i Sverige eller åtminstone frekvent och i väsentlig omfattning befinner sig i Sverige, om så sker har Hallon rätt att stänga av berörda abonnemang.


Om du åker hem med jämna mellanrum är detta dock ingenting som påverkar dig. 👍

Jag hoppas du får ett fint år i Tyskland, ha det bäst!

Svara


Static Template